دانلود کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات آموزش عالی به عنوان زمینه ای از مطالعات آسیایی بحث می کند. این تحقیق توسعه تحقیقات در زمینه آموزش عالی در چندین کشور آسیایی را ردیابی می کند و نظرات خود را در مورد جامعه در حال رشد تحقیقات آموزش عالی در آسیا به اشتراک می گذارد. همچنین چالش های مشترک و مختلف بین جوامع ملی را مشخص می کند و بینش مهم و جدیدی را برای محققان و سیاست گذاران فراهم می کند تا ارتباط همگرایی منطقه ای بیشتر جامعه تحقیقات آموزش عالی ملی و ادغام و ادغام بیشتر آنها را درک کند. به کل جامعه تحقیقاتی آموزش عالی بین المللی کمک کنید.

[ad_2]

source link