دانلود کتاب Researching the History of Mathematics Education : An International Overview

[ad_1]

این کتاب بینشی از تاریخ آموزش ریاضیات ، شامل آخرین وضعیت تحقیقات و روش های فعلی در این زمینه ، ارائه می دهد. این کتاب به تاریخ آموزش ریاضیات به عنوان بخشی از تاریخ اجتماعی پرداخته است. این کتاب از یک سخنرانی در کنفرانس بین المللی آموزش ریاضیات در هامبورگ نشات گرفته است. توسعه مدرن آموزش ریاضیات و افزایش بین المللی شدن به وضوح نشان می دهد که بسیاری از مشکلات فوری از روش های تاریخی سود می برند. در این فصل دیدگاه کشورهای زیر معرفی می شود: بلژیک ، برزیل ، کامبوج ، چین ، قبرس ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، هلند ، روسیه ، اسپانیا و سوئد. هر فصل نشان دهنده جهت مهم تحقیقات تاریخی است. این کتاب برای هر مورخ آموزش ریاضیات و هر کسی که علاقه مند به آموزش ریاضیات و توسعه آن است ، یک منبع ارزشمند است.

[ad_2]

source link