دانلود کتاب Retroperitoneal Tumors : Clinical Management

[ad_1]

این کتاب مروری جامع و به روز در مورد تشخیص و درمان تومورهای خلف صفاقی دارد. این روش بر روی روشهای جراحی فعلی مورد استفاده برای برداشتن و بازسازی مشترک اندامها و ساختارهای مختلف شکم و لگن و همچنین درمانهای کمکی مورد استفاده قرار می گیرد. این کتاب از سه قسمت تشکیل شده است: بخش اول دانش اولیه تومورهای صفاقی و مقدمه ای دقیق در مورد تشخیص و درمان را ارائه می دهد ، در حالی که بخش دوم بر روی روش های جراحی تومورهای صفاق صفاقی تمرکز دارد و نحوه انجام آنها را به شما معرفی می کند روشهای جراحی عمومی برای صفاقی تومورها سرانجام ، قسمت سوم با توجه به انواع مختلف پاتولوژیک ، جزئیات ، علت شناسی ، آسیب شناسی ، ارزیابی ، درمان و پیش آگهی تومورهای صفاق را معرفی می کند. هدف این کتاب ارائه منابع و رهنمودهایی برای آنکولوژیست های جراحی و پزشکی است که با تومورهای رتروپریتونئال سروکار دارند.

[ad_2]

source link