دانلود کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 1

[ad_1]

این ویژه نامه های “پیشرفت در سیستم های هوشمند و محاسبات” مقالات منتشر شده در “سومین کنفرانس رباتیک ایبری (ROBOT 2017)” را برجسته می کند. این کنفرانس از 22 تا 24 نوامبر 2017 و در چارچوب سلسله کنفرانسهایی که توسط SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه رباتیک اسپانیا) و SPR (انجمن رباتیک پرتغال) برگزار شد ، در سویل اسپانیا برگزار شد. تمرکز این کنفرانس بر فعالیت های رباتیک در شبه جزیره ایبری است ، اگرچه این رویداد برای محققان و نمایندگان سایر کشورها آزاد است. بنابراین ، بیش از 500 نویسنده از 21 کشور دارد. این کتاب نه تنها پیشرفت علمی را معرفی می کند ، بلکه با هدف ارتقا cooperation همکاری جدید بین صنعت و دانشگاه ، کاربردهای صنعتی رباتیک را نیز معرفی می کند.

[ad_2]

source link