دانلود کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 2

[ad_1]

این “پیشرفت در سیستم های هوشمند و رایانه” بر مقالات منتشر شده در “سومین کنفرانس رباتیک ایبری (ROBOT 2017)” متمرکز است. این کنفرانس به عنوان بخشی از کنفرانس هایی که به طور مشترک توسط SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه رباتیک اسپانیا) و SPR (انجمن رباتیک پرتغالی) برگزار شد ، از 22 تا 24 نوامبر 2017 در سویل اسپانیا برگزار شد. تمرکز این کنفرانس بر فعالیت های رباتیک در شبه جزیره ایبری است ، اگرچه محققان و نمایندگان سایر کشورها نیز می توانند در آن شرکت کنند. بنابراین ، بیش از 500 نویسنده از 21 کشور دارد. این کتاب نه تنها پیشرفت علمی را معرفی می کند ، بلکه با هدف ارتقا cooperation همکاری جدید بین صنعت و دانشگاه ، کاربردهای صنعتی رباتیک را نیز معرفی می کند.

[ad_2]

source link