دانلود کتاب Robotics Research : Volume 2

[ad_1]

ISRR “همایش بین المللی تحقیقات رباتیک” ، یکی از همایش های پیشگام رباتیک است. در دو دهه گذشته ، این هم اندیشی اساسی ترین و ماندگارترین کمک ها را در این زمینه داشته است. این کتاب نتایج هفدهمین نسخه “Robot Research” ISRR15 را معرفی می کند و طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به رباتیک را ارائه می دهد. محتوای مشارکت های وی دامنه وسیعی از وضعیت فعلی تحقیقات رباتیک را در بر می گیرد: پیشرفت و چالش های موجود در مبانی نظری و فنی و همچنین توسعه زمینه های کاربردی سنتی و نوظهور آن. تنوع ، تازگی و دامنه کار در این زمینه ها بلوغ فزاینده و گسترش رشته را نشان می دهد و سطح توسعه رباتیک و مسیر آینده آن را تعیین می کند.

[ad_2]

source link