دانلود کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :

[ad_1]

الكساندر شواب (الكساندر شواب) مطالعه كرد كه چگونه روبات های متحرک هوشمند می توانند روش های استدلال کلاسیک را گسترش دهند تا به رفتارهایی شبیه غرایز واکنشی همراه با زیست شناسی دست یابند. وی به کاربردهای احتمالی روشهای واکنشی اشاره کرد زیرا آنها می توانند به سرعت پاسخ دهند ، استحکام را بهبود ببخشند و از قابلیت انتزاع بالایی برخوردار باشند ، حتی اگر روشهای واکنشی به طور جهانی قابل استفاده نباشند. برنامه های انتخاب شده اجتناب از مانع و موقعیت یابی نسبی (برای ناوبری نیز استفاده می شود) و ترکیبی از این دو هستند. سپس ، تحقق رفتار غریزی واکنش پذیر وظیفه شناسایی شده در شبیه سازی و همراه با آزمایش های دنیای واقعی تأیید می شود.

[ad_2]

source link