دانلود کتاب Routledge German Dictionary of Electrical Engineering and Electronics Worterbuch Elektrotechnik and Elektronik Englisch : Vol 1: German-English/Deutsch-Englisch 6th Edition

[ad_1]

این کتاب به معرفی واژگان زمینه های دائماً در حال پیشرفت فناوری پایه می پردازد که به طور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. توجه ویژه ای به استانداردهای ملی و بین المللی و زبانهای پیشنهادی و دستورالعمل های مناسب در محل دارد.

[ad_2]

source link