دانلود کتاب Royal Horses (2). Kronentraum

[ad_1]

او هرگز به عضویت در خانواده سلطنتی فکر نکرد. اما بدون او ، او در جهانی پر از دسیسه ها و رازها از بین می رود. علاوه بر این ، این فقط می تواند سرزنش شود. ادوارد یا به عبارت دقیق تر: شاهزاده تریستان. گرتا هنوز به خاطر دروغ هایش خیانت می شود. چرا به او نگفت که او کیست؟ اما وقتی ادوارد پیشنهاد کرد از کارزار رسانه ای کاورلی گرین جلوگیری کند ، گرتا نمی توانست آن را رد کند. به خصوص اینکه وقتی او کار ادوارد با اسب را تماشا کرد ، قلبش هنوز تندتر می زند. یا وقتی او به طریقی خاص به او نگاه کرد … اما آیا گرتا واقعاً آماده است که بخشی از دنیای او باشد؟ جلد دوم “سه گانه اسب سلطنتی”! برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نویسنده ، لطفاً به سایت www.jana-hoch.de یا در اینستاگرامjana_loves_jamie مراجعه کنید.

[ad_2]

source link