دانلود کتاب Rue Blanche : Film intérieur

[ad_1]

مالیخولیا در این داستان روانگردان زندگی می کند. داستان بدون یک ترتیب زمانی واقعی ، مانند یک نمایش طولانی مدت در مورد کودکی ، عشق و سرگردانی ، اتفاق می افتد ، اما همچنین شامل تجربه ، ناامیدی و خوشبختی متخصصان فیلم و طرفداران آوانگارد است. خیابان Rue Blanche مانند یک ظرف عظیم از بین کتاب عبور می کند ، که تمام کار را پر می کند ، روح های کتاب را نشاط می بخشد و نویسنده را از پیری محافظت می کند.

[ad_2]

source link