دانلود کتاب Run the Race

[ad_1]

در انگلیس ، خواه فوتبال ومبلی باشد ، هم تنیس ویمبلدون ، هم مسابقه Ascot یا راگبی موری فیلد ، انگلیس کشوری برای علاقه مندان به ورزش است. این فقط کل انگلیس در سراسر جهان نیست ، کریکت و فوتبال توسط میلیون ها نفر تماشا می شود ، بلکه یک سرگرمی ، سرگرمی ، فرار یا حرفه است. آیا می توانیم از دنیای آنها درس بگیریم؟ بله ، به گفته جف لوکاس – او سائو پائولو را در کنار خود دارد. جف از استعاره ها و استعاره های زیاد ورزشی در کتاب مقدس استفاده کرد تا درس های زندگی و اعتقادات خود را برای مردم آشکار کند. از پافشاری وقتی می خواهیم تسلیم شویم ، تا کنار آمدن با شکست ها و حتی موفقیت ها ، مسابقات زیادی وجود دارد که می تواند به شما در رسیدن به خط پایان کمک کند.

[ad_2]

source link