دانلود کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :

[ad_1]

این کتاب منشا و اجرای فعالیت های نظامی و سیاسی روسیه در مولداوی ، گرجستان ، اوکراین و آذربایجان را بررسی می کند. با استفاده از یک دیدگاه واقع گرایانه ، نویسنده نتیجه گرفت که شباهت های زیادی در این چهار مطالعه موردی وجود دارد: حمایت روسیه از جنبش های جدایی طلب اقلیت ها ، درگیری ها ، مداخله روسیه به عنوان یک حافظ صلح و کنترل روسیه بر روند دیپلماتیک برای جلوگیری از حل و فصل اختلافات و رزرو دائمی روسیه. حضور روسیه در منطقه. نویسنده این تعارض را در متن حقوق بین الملل و نظریه ملی گرایی قرار داده است.

[ad_2]

source link