دانلود کتاب Rwanda : une ère nouvelle (nouvelle édition) : Comprendre le travail de reconnaissance

[ad_1]

نسل کشی رواندا نه تنها یک فاجعه بزرگ در تاریخ یک کشور است ، بلکه یک فاجعه بزرگ برای تمام بشریت است. حافظه و بازسازی در تمام تمدن های ما جدایی ناپذیر و اساسی است. این نسخه جدید بیشتر موضوعی است و مسئله انتقال حافظه را که برای بازسازی ضروری است مطرح می کند. این مسئله انتقال شهادت ، تاریخ و حافظه به نسل بعدی و نسل های آینده است تا ما انسان ها بتوانیم رشد کنیم.

[ad_2]

source link