دانلود کتاب S.M.A.R.T. Circle Minicourses :

[ad_1]

این کتاب دوره های خرد در “محافل” ریاضیات را تشریح می کند ، یعنی سازمان هایی که استعدادهای جوان ریاضی را از طریق فعالیت های فوق برنامه معنادار کشف و پرورش می دهند. این سومین جلد از سه گانه است و به طور خاص پروژه SMART Circle را توصیف می کند ، که در سال 1981 در ادمونتون ، کانادا تأسیس شد. مخفف SMART مخفف Saturday Math Activity، Entertainment and Guide است. و آنچه واقعاً در این دایره اتفاق افتاده را توضیح داد. جلد اول نحوه اجرای Circle را شرح می دهد و جلد II (شامل پروژه های دانشجویی) هدف Circle را بیان می کند. هر سه جلد منابع زیادی را فراهم می کند (مسائل ریاضی ، آزمونها ، بازی ها و راه حل های آنها). این کتاب ها دانش آموزان با انگیزه شخصی را که می خواهند تحقیق مستقلی انجام دهند ، معلمانی که با این دانش آموزان کار می کنند و معلمانی که در حال حاضر یا قصد دارند دایره ریاضی خودشان را باز کنند ، جذب خواهند کرد.

[ad_2]

source link