دانلود کتاب Sachenrecht

[ad_1]

قانون مالکیت حوزه اصلی آماده سازی آزمون قانون مدنی است. نویسنده به طور سیستماتیک تمام اصول مربوط به قانون اموال منقول و قانون املاک را بر اساس توسعه تاریخی منتقل می کند: متناسب با نیازهای دانشجویان ، و بنا به دلایل خاص خودشان استدلال ارائه می دهد. مبتدیان و پیشرفته های متقاضی می توانند در اینجا به روشنی و عمیق بر مطالب دشوار تسلط داشته باشند و از پشتیبانی عالی برخوردار خواهند شد. نویسنده کتاب را اصلاح کرده و آن را با وضع موجود قانون و ادبیات سازگار کرده است.

[ad_2]

source link