دانلود کتاب Sacred Space : The Prayer Book 2021

[ad_1]

دعا برای بهبود قلب ما برای خدا است. این یک تجربه مقدس و مقدس است که برای همه باز است. نیازی نیست که در نماز متخصص باشیم تا از فرصتی برای آگاهی از دوستی خود با خدا با دعا برخوردار شویم. فضای مقدس: کتابهای دعا می توانند ما را به زندگی نماز سوق دهند و بیانات جدیدی از ایمان و عمق ایمان را القا کنند. فضای مقدس: کتاب مقدس ، دعاها و تأملات در کتاب دعا به شما الهام می کند که در طول هفته تجربه زندگی معنوی روزانه تری داشته باشید و شما را به برقراری ارتباط نزدیکتر با خدا دعوت می کند. هر روز در فضای مقدس: کتاب دعا شامل قرائت کتاب مقدس و نکات تأمل و همچنین مضامین هفتگی است که شامل شش مرحله دعا و مراقبه است: وجود خدا ، آزادی ، آگاهی ، کلمات ، گفتگو و نتیجه گیری. فضای مقدس: کتاب دعا برای کمک به شما در جهت تعمیق سفر معنوی خود طراحی شده است. این هدیه مناسب برای خانواده ، برنامه وزارت دانشگاه ، گروه ، دوستان ، خانواده یا خودتان است.

[ad_2]

source link