دانلود کتاب Saint-Louis du Sénégal : Patrimoine de l'humanité ou patrimoine de la colonisation ?

[ad_1]

آیا استعمار بخشی از میراث بشری است؟ جزیره سنت لوئیس در سنگال در سال 2000 به عنوان میراث جهانی معرفی شد. شهر سنت لوئیس در سنگال به طور رسمی در سال 1659 تاسیس شد و شهادت روشنی برای جایگزینی سکولار و ترکیبی شدن سکولار است. جلسه ای بین آفریقای سیاه ، تمدن عرب-بربر و فرهنگ غربی. هدف از این کار شرح شهر از طریق تاریخ و تبیین جایگاه آفریقا در تاریخ معاصر جهان است.

[ad_2]

source link