دانلود کتاب Saints of Sage & Saddle : Folklore Among the Mormons

[ad_1]

این کتاب در اصل در سال 1956 منتشر شد و توسط مورمون های معروف آستین و آلتا فیف نوشته شده است. بر اساس صدها مصاحبه با مورمون ها در دوران باستان ، هدف آنها “ارائه دیدگاه های مورمون ها در مورد فرهنگ ، جامعه و تاریخ آنها است. موضوعات خاص شامل رویدادهای معمول چرخه زندگی ، تاریخ اولیه کلیساهای مورمون ، و تأسیس ، فعالیت های تبلیغی ، چند همسری ، رابطه مورمون ها با هند ، اعتقادات و آداب و رسوم فوق طبیعی ، تأسیس پراویدنس ، قصه های عامیانه شهرک نشینان اولیه و ج. گلدن کیمبال) ، وی بعداً در دهه 1970 به یکی از هفت رئیس جمهور تبدیل شد. “-eHRAF

[ad_2]

source link