دانلود کتاب Saints : Verwegen glauben und heilig leben

[ad_1]

تاریکی این جهان به مقدسین احتیاج دارد. یک شمع کافی است تا وحشت را به یک اتاق تاریک وارد کند. یک جامعه حامل روشن فضای امید و زندگی را بیدار خواهد کرد. “قدیس” جعبه جواهری است که پر از اشراف و شجاعت مسیح زنده است. آدیسون بور را تشویق كرد كه با شاگردی های بنیادی موافقت كند و به یك نور تبدیل شود ، كه از طریق آن طبیعت خدا می تواند جهان را روشن كند.

[ad_2]

source link