دانلود کتاب Sale of Goods

[ad_1]

فروش کالا برای زندگی تجاری ضروری است. این کتاب جدیدترین و واضح ترین توضیحات اساسی قوانین امروز را ارائه می دهد ، بنابراین شما می توانید از ارائه بهترین راه حل ها به مشتریان اطمینان حاصل کنید. “فروش کالا” که توسط تیمی از متخصصان دانشگاهی و عمل حرفه ای نوشته شده است ، قوانین مربوط به فروش کالا را به روشنی و دقیق تشریح می کند. این مقاله تجزیه و تحلیل جامعی از قانون فروش کالا در سال 1979 و همچنین اصلاحیه های قانون در سال 1994 و 1995 را برای اطمینان از به روز بودن و کامل بودن درک شما ارائه می دهد.

[ad_2]

source link