دانلود کتاب Salvage

[ad_1]

از زمان درگذشت همسرش ، دکتر تام ویلتون سرانجام به موتور بازگشت و سرانجام احساس کرد که بهبودی از غم و اندوه خود را آغاز کرده است. صبح زود سوار شدن او احساس خود را به دست می آورد. اما وقتی کشش روی آسفالت مرطوب را از دست بدهد و از پیچ جاده به سمت جنگل های انبوه بوته های بزرگ شرق تگزاس بلغزد ، با یک فریب ذهنی مادام العمر روبرو خواهد شد. وی در لاشه لاشه یک موتور سیکلت گیر افتاده بود و معتقد بود که نجات او در کشف اولیه است. اما آیا خیلی دیر است؟ وقتی خانواده اش بدنبال پدر مسن گمشده بودند ، تام زندگی خود را در جنگل دراز کشید. در حالت تب ، اقوام و چند غریبه از وی دیدار کردند و همه پیام خاص خود را برای انتقال داشتند. با آشکار شدن وضعیت روحی واقعی او ، او درک کرد که “خیلی دیر” معنای کاملاً متفاوتی دارد. آیا به موقع او را پیدا خواهید کرد؟

[ad_2]

source link