دانلود کتاب Salvation Not Purchased : Overcoming the Ransom Idea to Rediscover the Original Gospel Teaching

[ad_1]

بسیاری از واعظان و مسیحیان مومن به طور ذاتی از “الهیات خونین” کناره گرفتند ، اما آنها تمایلی به بحث در مورد این موضوع نداشتند. این کتاب توسط یکی از مقامات برجسته جهان در مورد آموزه کفاره تألیف شده است و نشان می دهد که ایده “خریداری شده توسط خون” با تعالیم عیسی مطابقت ندارد. جانشین پولس ، نمونه های قربانی پولس رسول را بیش از حد واقعی به معنای واقعی کلمه برداشت ، و آنها را به یک “مکانیسم” خیالی نجات تبدیل کرد ، که در آن خدا پاداش می گرفت. خرافات یهودی ستیزی در قرون وسطی ، به قانون آموزش شرم آور که امروزه در بسیاری از کلیساهای اصولگرا تدریس می شود. اگر ما بتوانیم مسیح شناسی رسولی را بر اساس مسیح به عنوان بنیانگذار و حیات بخشی ایجاد کنیم ، درک ما از مسیح افزایش می یابد.

[ad_2]

source link