دانلود کتاب Say Her Name

[ad_1]

این اشعار با الهام از کمپین #SayHerName که توسط انجمن سیاست آفریقایی آمریکایی آغاز شده است ، به قربانیان وحشیگری پلیس و رادیکال هایی که بر اهمیت زندگی سیاه اصرار دارند ادای احترام می کنند. الیوت با شاعران دو قرن گذشته ارتباط برقرار کرد و مجموعه ای از ستایش های خلاقیت ، مقاومت و شجاعت زنان و دختران سیاه پوست را ایجاد کرد. این مجموعه شامل 49 شعر قدرتمند است که چهار شعر از آنها ادای احترام است که از آثار لوسیل کلیفتون ، آدری لرد ، نیکی جیووانی و فیلیس ویتلی الهام گرفته شده است. این مجموعه روشنگری ، هر خواننده ای را به فکر ، پاسخ و اقدام سوق خواهد داد.

[ad_2]

source link