دانلود کتاب Scheintod : Thriller

[ad_1]

پس از ماه ها درماندگی ، سارا امیدوار است که سرانجام آرام شود. حریف او مرده است. این جوان 25 ساله شهامت پیدا کردن شیوه زندگی خود را دارد و از همکار خود ، یوهان ، حمایت می کند. اما اتفاقات عجیب دوباره جمع شد. سارا صدا را شنید ؛ درمانگر سابق او وانمود کرد که او را نمی شناسد. مادرش خراب شد. به زودی شواهد نشان داد که این حادثه وحشتناک مربوط به مرگ تصادفی پدر سارا است. بایگانی های وی که با دقت جمع آوری شده در مورد بزرگترین رسوایی سیاسی سوئد چه ارتباطی با همه اینها دارد؟ با چه راز تاریکی روبرو است؟ در قسمت دوم سه گانه مقاومت جذاب خود ، لوئیز بویژه و جنس پیچ کشش را نزدیکتر محکم می کنند. او در یک بازی آشفته آشفته ، خوانندگان را از طریق آشفتگی سیاست سوئد جذب می کند و به روش نمایشی نشان می دهد که دستکاری واقعیت آسان است.

[ad_2]

source link