دانلود کتاب Science Education Research and Practice in Asia-Pacific and Beyond :

[ad_1]

این کتاب براساس سخنرانی در کنفرانس بین المللی آموزش علوم 2014 (ISEC) است. این مقاله بهترین مقالاتی است که توسط محققان و معلمان علوم در آسیای اقیانوسیه ، آمریکای شمالی و انگلستان انتخاب شده است. آنها با موضوع “شکستن مرزها و سرمایه گذاری در آینده ما” ، روش های جدیدی را برای کمک به فراگیران در درک تنوع علمی و تغییراتی که مشکلات پیچیده و متنوع محیطی و فناوری در جهان جهانی شده ایجاد کرده است ، کشف کردند. این فصل ها به مباحث مختلفی در زمینه آموزش علوم می پردازد که در آن موضوعات سواد علمی ، چالش ها و تأثیرات اجتماعی و رشد حرفه ای معلمان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. موضوعات جامع آن ، این کتاب را به عنوان یک کتاب درسی بسیار ارزشمند برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا تبدیل کرده است. برنامه همچنین معلمان ضمن خدمت و ضمن خدمت را به عنوان منابعی برای روشهای نوین آموزشی و روشهای نوآورانه رشد حرفه ای فرا می خواند. با انتخاب محتوایی که بر ارتباط بین تحقیق و عمل در تحقیقات آموزشی تأکید دارد ، می توان از آن به عنوان یک کتابچه راهنمای مقدماتی برای ارتباط معلمان با مسائل روز آموزش علوم استفاده کرد.

[ad_2]

source link