دانلود کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان از روش اسکریپت نویسی هم به عنوان یک روش تدریس و هم به عنوان یک ابزار تحقیق در آموزش ریاضیات استفاده کرد. این فرصت را برای نویسندگان متن ارائه می دهد تا دیدگاه های ریاضی و یا روش های تدریس خود را بیان کنند. این مقاله همچنین یک مجموعه داستانی را در اختیار محققان قرار می دهد که می تواند با استفاده از چندین دیدگاه نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هر فصل از استفاده از روش های گفتگو حمایت می کند و بر مزایا و ویژگی های روش های گفتگو تأکید دارد. این فصل تحقق “محتوای فنی کم” و استفاده از بستر فناوری LessonSketch را معرفی می کند. در این فصل نتایج و بینش برخی از مطالعات اخیر که از اسکریپت ها در تحقیق و تمرین آموزش ریاضیات استفاده شده است ، معرفی می شود.

[ad_2]

source link