دانلود کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :

[ad_1]

این کتاب روش های لازم برای پیش بینی آریتمی را بر اساس حداقل داده های ECG معرفی می کند. نویسنده اطلاعات اصلی مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال ECG ، از جمله پردازش سیگنال ECG ، استخراج و طبقه بندی ویژگی ها را معرفی کرد. سازگاری و فناوری نوین پردازش ECG که در این کتاب معرفی شده است بسیار کارآمد و مناسب برای پیاده سازی در زمان واقعی در ASIC است.

[ad_2]

source link