دانلود کتاب Serve the People

[ad_1]

برکلی ، 1977. پس از شورش ها ، جنگ ویتنام و SLA ، برکلی هنوز یک شهر دشوار است. مارتین لوتر کلاین (مارتین لوتر کلاین) عجیب و غریب سابق عیسی مسیح کشف کرد که بازار طاقچه او یک سرور پردازش است. سپس با اعضای جدیدی از معاشرت قبلی خود آشنا شد و فرصتی برای عشق و تجدید عشق پیدا کرد.

[ad_2]

source link