دانلود کتاب Setting the Spiritual Clock : Sacred Time Breaking Through the Secular Eclipse

[ad_1]

سنت های مختلف مسیحی در تقویم مشخص شده است تا روایت کتاب مقدس و کلیسا را ​​منعکس کند و عبادت های عمومی را تقویت کند. چنین تلاش هایی می تواند مانع از این شود که دنیوی شدن زندگی کلیسا را ​​نقض کند. تنظیم ساعت معنوی راهنما و همراه سفر سال تشریفاتی است و هنگامی که پسر با شکوه را از خسوف سکولار عبور می کند ، آن را محاصره می کند.

[ad_2]

source link