دانلود کتاب Seven Secrets #2

[ad_1]

پس از حمله مرگبار به سازمان معبد ، جوانترین عضو آنها ، كاسپر ، باید برای محافظت از جهان در برابر هفت راز به جلو برود و قدرت تغییر جهان را داشته باشد. با این حال ، زنده ماندن از محاکمه به معنای صرفا داشتن دارنده راز بزرگ بعدی نیست. همچنین خطرات مختلفی را به همراه دارد که زندگی کاسپر را از راه های غیر قابل تصور تغییر خواهد داد …

[ad_2]

source link