دانلود کتاب Seven Secrets #5

[ad_1]

کاسپر در این لحظه کل زندگی خود را آموزش داده است – اما هرگز به چنین جنگی کامل فکر نکرده است. هنگامی که نیروهای دشمن بر اساس “نظم” جمع شوند ، زندگی با حقیقت آشکار شکسته خواهد شد … و “نظم” تصمیمی تکان دهنده برای محافظت از راز در برابر حمله دشمن می گیرد ، و دشمن به طور خستگی ناپذیر جهان را تغییر خواهد داد.

[ad_2]

source link