دانلود کتاب Shakti and Shakta

[ad_1]

مجموعه ای از مقاله ها با موضوعاتی از جمله: آیین هند به عنوان بودیسم بهاراتانا ؛ تانترا شسترا و ودا (ودا) ؛ ادیان تانترا و شاکتاس در چین ؛ مایا-شاکتی (جنبه های روانی فیزیکی جهان) ؛ تفسیر غیر دوتایی Tantra ایجاد در وسط ؛ روانشناسی آیین های مذهبی هندو ؛ کندالینی شاکتا (یوگا) و غیره

[ad_2]

source link