دانلود کتاب Sharing

[ad_1]

در سال 2020 به روز شده است. برای دانشجویان جوان ، به اشتراک گذاری گاهی ممکن است دشوار باشد. این کتاب در مورد روش های مختلف به اشتراک گذاری و معاشرت بهتر با همکلاسی ها و دوستان بحث می کند.

[ad_2]

source link