دانلود کتاب Shinobi Life, Volume 10

[ad_1]

تمام کاری که Kagetora و Hitaki اکنون می توانند انجام دهند ادامه دادن ضربات است. آیا روزی که سرانجام این دو مرد مقصد با یکدیگر آشنا می شوند ، روزی خواهد داشت؟ در همان زمان ، بنی به زمان حال بازگشت ، اما به گذشته بازگشت و کاگتورا به ذهن او خطور کرد. فقط صبر کنید تا چیزهای او را در آنجا ببینید … !!

[ad_2]

source link