دانلود کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma

[ad_1]

طلای برنهارد (برنارد طلا) در پاسخ به س aboutالی در مورد چگونگی شرکت های بزرگ می توانند از طریق ماجراجویی شرکت ها و توسعه “رویکرد چرخش” از تجربه موفقیت آمیز شرکت های بزرگ سیلیکون ولی یاد بگیرند. از کسب و کارهای نوپا و بهینه برای به دست آوردن بهترین ها از هر دو جهان. علاوه بر این ، نویسنده تجزیه و تحلیل عمیقی از اکوسیستم دره سیلیکون انجام داد و با هدف ارائه راه حل نهایی برای “معضل مبتکر” ، روش های نوآوری شرکت های بزرگ را در عصر دیجیتال پیشنهاد داد.

[ad_2]

source link