دانلود کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings

[ad_1]

این جلد کار بررسی دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند (ICIIT 2017) است که در دسامبر 2017 در چنای هند برگزار شد. متن کامل این 20 مقاله و 7 مقاله کوتاه با دقت بررسی شد و 117 انتخاب در پایان نامه آنها دارای تحقیقات اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) هستند و در بخشهای موضوعی زیر مرتب شده اند: فناوری های پشتیبانی اینترنت اشیا Th ؛ امنیت اینترنت اشیا ، اینترنت اجتماعی اشیا ، اینترنت اشیا ، خدمات و برنامه های اینترنت اشیا.

[ad_2]

source link