دانلود کتاب Snow White with the Red Hair, Volume 6

[ad_1]

ضیافت تنبارون آغاز شد و لباس های شیرایوکی و اوبی تأثیر عمیقی بر جای گذاشت. اما این همه تزئینات و بندها نیست ، زیرا ذن فهمید کسانی که قصد ربودن شیرایوکی را داشتند محل او را تعیین کرده بودند. ذن برخلاف میل برادرش ایزانا رفت و سوار تنبرون شد! اما آیا او قبل از شروع خطر به شیرایوکی خواهد رسید؟ … امتیاز: T

[ad_2]

source link