دانلود کتاب So This is Love : Twisted Tales Series, Book 9

[ad_1]

اگر سیندرلا هرگز دمپایی شیشه ای را امتحان نکرده باشد چه؟ سیندرلا نتوانست ثابت کند که او شاهزاده خانم گمشده است و دیگر تحمل زندگی خانم Tremaine را ندارد. با این حال ، هنگامی که دوک بزرگ او را به خدمت تحت خواهر ملاقات کننده پادشاه منصوب کرد ، سیندرلا به یک توطئه بزرگ تبدیل شد که شاه و شاهزاده را از قدرت محروم کرد ، و تعصب طولانی مدت علیه پریا ، از جمله مادرخوانده پری خود سیندرلا را ایجاد کرد. در مقابل مسئله عشق و وفاداری به پادشاهی ، سیندرلا باید راهی پیدا کند که جلوی شرور گذشته و حال را بگیرد. . . قبل از اینکه خیلی دیر شود.

[ad_2]

source link