دانلود کتاب Social Aesthetics and the School Environment : A Case Study of the Chivalric Ethos

[ad_1]

این کتاب نظریه پردازی زیبایی کلاس از طریق هرمنوتیک ، شامل سه زمینه ادبی: مبانی تاریخی و فلسفی جوانمردی ، تبلیغ جوانمردی در دوره ویکتوریا و مسئله هویت های موازی در آموزش معلمان در قرن 21 است. هدف این کتاب بررسی رابطه جوانمردی و تحصیلات است. مطالعه موردی پیشنهادی به طور خاص به این سesال می پردازد: چگونه جوانمردی را در یک محیط آموزشی دوباره تصور کنیم؟ مطالعات کمی در مورد مفاهیم زیبایی شناسی و هرمنوتیک در مدیریت کلاس و زندگی کلاس در ایالات متحده تحقیق کرده اند. اتوود به مفهوم اجتماعی جوانمردی در قرون وسطی اشاره و ردیابی کرد و اشاره کرد که در ساخت جامعه کلاس درس در قرن بیست و یکم. منعکس شود.

[ad_2]

source link