دانلود کتاب Spatial Analysis and Location Modeling in Urban and Regional Systems :

[ad_1]

این مجموعه مقالات ، تحقیقات پیشرفته در زمینه علوم و فناوری اطلاعات جغرافیایی ، مدل سازی مکان و تحلیل فضایی سیستم های شهری و منطقه ای را جمع آوری می کند. این نسخه های خطی بر نوآوری های روش شناختی یا پیشرفت های چشمگیر در بسیاری از جنبه های واقعیت های اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی در محیط های شهری و منطقه ای تأکید کرده اند.

[ad_2]

source link