دانلود کتاب Sporty Conditionals

[ad_1]

فعالیت های عملی ورزش محور ، خوانندگان را با شرایط و سایر مفاهیم اساسی کدگذاری آشنا می کند. از طریق بازی ها و فعالیت هایی با استفاده از وسایل رایج در خانه ، خوانندگان می توانند یاد بگیرند که چگونه قوانینی برای مدیریت واکنش ها ایجاد کنند و درک درستی از عملکرد رایانه ها ایجاد کنند.

[ad_2]

source link