دانلود کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب نظریه ها و تکنیک های تجربی مدرنی را برای مطالعه پدیده های پراکندگی نور و فرآیندهای انتقال تابش در رسانه های تصادفی معرفی می کند. این مقاله بررسی پراکندگی نور توسط آب دریا و حباب ها را ارائه می دهد ، و شامل یک فصل جداگانه است که بر تحقیقات سنجش از دور در ابرهای بلوری متمرکز است ، که بر شکل ذرات متمرکز است ، پارامتری که به ندرت توسط فناوری سنجش از دور منفعل مورد مطالعه قرار می گیرد. به طور خاص ، آن را فراهم می کند تجزیه و تحلیل جامع از انتقال تابش قطبی در نوری فعال (به عنوان مثال ، دستمال) نور پراکندگی نور ، و توسعه توسعه قطبش طیفی برای رسانه های دانه ای. سرانجام ، این بحث در مورد پیشرفت های جدید در پراکندگی نور برای نظارت بر احتراق است.

[ad_2]

source link