دانلود کتاب Starting & Running a Food Truck Business : Everything You Need to Succeed With Your Kitchen on Wheels

[ad_1]

با مشاوره کارشناسان صنعت به یک سرمایه دار سیار تبدیل شوید. این کتاب به طور جامع تمام اطلاعاتی را که برای عضویت در صفوف خوشمزه کشتی لازم است بدانید ذخیره می کند.از حرکت دادن یک رستوران به مسیر موفقیت ، شما به دست می آورید: – معرفی صنعت کامیون مواد غذایی
انواع مختلف سکوهای حفاری و تنظیمات را ارائه دهید
-استراتژی ساده برای استفاده از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ کامیون مواد غذایی شما
-اطلاعات اساسی در مورد اطمینان از ایمنی مواد غذایی ، مشتریان ، کارمندان و کامیون ها
-پیشنهادات منطقی در زمینه ایجاد یک پایگاه مشتری ، جلب رضایت و حفظ رضایت مشتری.

[ad_2]

source link