دانلود کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از شرکت های چند ملیتی دولتی (SOMNC) و نقش آنها در عملیات جهانی را ارائه می دهد. SOMNC به نیرویی برای رقابت با آن در رقابت جهانی تبدیل شده است. تحقیقات آنها شامل اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، تجارت بین المللی و استراتژی جهانی و زمینه های دیگر است. این مجموعه معتبر مقاله ، بینشهایی را در مورد تعامل بین مالکیت دولت و بین المللی سازی ارائه می دهد و هدف آن تحریک روشهای تحقیق و بینش جدید در این زمینه است. این کتاب شامل برخی از سهم عمده در درک ما از این شرکت ها ، و همچنین نظرات جدیدی است که نحوه تجزیه و تحلیل آنها را توضیح می دهد. این کتاب برای دانشمندان و مشاورانی که می خواهند درک واضح تری از SOMNC و نحوه مطالعه آنها داشته باشند ، مطالعه اساسی است.

[ad_2]

source link