دانلود کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه جزئیات خاص اکستروژن سخت بر خصوصیات متالورژی زغال سنگ اکسترود شده تأثیر می گذارد. تجربه عملی به دست آمده تاکنون در استفاده از اکستروژن سخت در متالورژی نشان می دهد که این فناوری می تواند جایگزینی (جزئی یا 100٪) پخت نامطلوب محیط زیست کند. نویسنده شروع به بررسی فن آوری موجود بریکینگ می کند ، و بعداً اطلاعات دقیق در مورد فن آوری بریکت اکستروژن سخت را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. استفاده از بریکت اکسترود شده در کوره های بلند و تولید آلیاژهای فرومنگنز از جنبه های دیگر مورد بررسی است. نویسنده یک روش بریکتینگ اکستروژن پر کننده را برای تولید مستقیم کاهش یافته آهن پیشنهاد می کند و چندین کاربرد غیر متعارف جایگزین را لیست می کند.

[ad_2]

source link