دانلود کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction

[ad_1]

این کتاب رویکردی مستقل برای روش عناصر محدود تصادفی ارائه می دهد. این می تواند به خوانندگان کمک کند تا زمینه محکمی در تجزیه و تحلیل تصادفی و قابلیت اطمینان سیستم های سازه ای ایجاد کنند و مهندسان را در عمل قادر به مدیریت بهتر تجزیه و تحلیل و طراحی مفاهیم در صورت عدم اطمینان می کنند. این کتاب با تأکید بر تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری در چارچوب روش های اجزای محدود ، مباحث اساسی مکانیک تصادفی محاسباتی را پوشش می دهد. مخاطبان هدف عمدتاً دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی مهندسی سازه را شامل می شوند ، اما این کتاب همچنین ممکن است برای مهندسان شاغل و کارشناسان پژوهشی مفید باشد.

[ad_2]

source link