دانلود کتاب Stories of Identity among Black, Middle Class, Second Generation Caribbeans : We, Too, Sing America

[ad_1]

این کتاب مهاجران سیاه ، طبقه متوسط ​​و نسل دوم کارائیب را که اغلب در بحث های معاصر درباره نژاد ، تحرک اقتصادی سیاه پوستان و جوامع مهاجر آمریکایی نادیده گرفته می شوند ، مورد بررسی قرار می دهد. Yndia S. Lorick-Wilmot بر اساس مردم نگاری غنی ، توجه به تجربه این نسل را به عنوان فرزندان بزرگسال مهاجران کارائیب پس از سال 1965 و به عنوان بخشی مهم از طبقه متوسط ​​آفریقایی-آمریکایی در به چالش کشیدن ساختارهای ظالمانه جلب می کند. وی داستانهای جذاب شرکت کنندگان راجع به هویت آنها در مکانهای عمومی و خصوصی – از جمله معنای “Black Made in America” ​​و محدودیتهای نژادی ، جنسیتی و طبقاتی که جوامع به عنوان بخشی از شرکتهای چند ملیتی با آن روبرو بودند ، تعریف کرد.

[ad_2]

source link