دانلود کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework

[ad_1]

Gorazd Ocvirk الگویی جامع برای مدیریت استراتژیک دیوارهای بازار ایجاد کرد و چارچوبی برای ساخت تئوری مدیریت استراتژیک دیوارهای بازار ارائه داد. بر اساس وضعیت فعلی تحقیق در مورد موضوعات طاقچه داخلی ، مدیریت استراتژیک انواع مختلفی دارد ، اما روش کلی و چارچوب نظری قابل استنادی وجود ندارد. تحقیقات بازار در زمینه مدیریت استراتژیک همیشه فاقد این مدل بوده است که منجر به ابهامات مفهومی در این زمینه شده است. علوم سازمانی شامل مدیران و مجریان استراتژی تجارت یا مدیریت استراتژیک است. Gorazd Ocvirk مدیر یک شرکت مشاور آژانس جهانی است.

[ad_2]

source link