دانلود کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays

[ad_1]

ایرلن کیلوبی از طریق کار خود پلی بین دو زمینه تحقیقات تجاری ایجاد کرده است ، یکی مدیریت زنجیره تامین و دیگری مدیریت نوآوری و فناوری. وی در کار خود پیشنهاد کرده است که ابزارهای معمول مدیریت ریسک در زنجیره تامین را از طریق مشارکت های استراتژیک فناوری گسترش دهد ، که نه تنها می تواند گزینه های خرید را فراهم کند ، بلکه در مدت زمان کوتاهی نیز گزینه های فناوری را توسعه می دهد. دقیق تر ، او استدلال می کند که توابع مورد نیاز STP می تواند به عنوان نیروی محرکه برای SCRM موثر باشد. بنابراین ، پیوند بین مدیریت ریسک زنجیره تأمین و همکاری فنی استراتژیک پیشنهاد شده و بر این اساس یک چارچوب مفهومی ایجاد می شود.

[ad_2]

source link