دانلود کتاب Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-based Quantum Dot Heterostructures : Applications for High-performance Infrared Photodetectors

[ad_1]

این کتاب به بررسی تأثیر مکث رشد یا زمان بلوغ بر خصوصیات نقاط کوانتومی (QD) می پردازد. این اثر بازپخت حرارتی سریع (RTA) پس از رشد را بر عملکرد QD های یک لایه پوشش می دهد. اثر بازپخت حرارتی سریع (RTA) پس از رشد بر عملکرد نقاط کوانتومی تک لایه بحث شده است. این کتاب درک عمیقی از ساختارهای دو لایه QD InAs / GaAs با جداکننده های بسیار نازک را ارائه می دهد و در مورد حداقل ضخامت اسپیسر مورد نیاز برای رشد ساختارهای دو لایه QD لایه ای الکترونیکی مورد بحث قرار می گیرد. این تکنیک ها ساختارهای دو لایه QD را از ساختارهای چند لایه QD تک لایه و جفت نشده بهتر می کنند. سرانجام ، این کتاب در مورد تکنیک رشد زیر لایه (SML) مورد استفاده برای رشد QD بحث می کند. حقایق ثابت کرده است که این آخرین فن آوری می تواند به طور قابل توجهی عملکرد تجهیزات را بهبود بخشد. محتوای این تک نگاری برای محققان و متخصصان مفید خواهد بود.

[ad_2]

source link